Over

Patrimonium Portaal

Dit portaal biedt toegang tot de gegevens van het patrimonium van Natuurpunt voor de medewerkers die betrokken zijn bij de terreinaankopen en de werking van de natuurgebieden.

De handleiding vind je hier.

 

Na aanmelding kunnen via dit portaal de volgende zaken geïnitieerd worden of opgezocht worden:

 • opstarten van een aanvraag tot aankoop, huur of in beheer nemen van gronden
 • opvolgen van lopende aanvragen aankoop, huur of in beheer nemen van gronden
 • visualiseren van de projectgebieden van Natuurpunt
 • visualiseren van de visiegebieden en globale kaders van erkende natuurreservaten van Natuurpunt
 • visualiseren van de eigendommen van Natuurpunt en terreinen in beheer door Natuurpunt
 • opvragen van de authentieke aankoopakte of overeenkomsten huur of beheer
 • opvragen van rapporten omtrent een natuurgebied of aankoopdossier

Voor het opstarten van een aanvraag tot aankoop, huur of in beheer nemen van gronden dient de aanvrager geregistreerd te zijn als gemandateerd onderhandelaar-aankoper via de aankopersovereenkomst, ondertekend door o.a. de aankoper zelf én de voorzitter van de betrokken afdeling. Elk projectgebied ressorteert immers onder een afdeling van Natuurpunt.

Afhankelijk van de 'rol' waarin je je aanmeldt of kan aanmelden in het portaal kan je meer of minder handelingen uitvoeren.

De volgende medewerkers hebben of kunnen toegang krijgen tot het Patrimonium Portaal:

 • aankopers die onderhandelingen voeren om gronden aan te kopen, te huren of in beheer te nemen
 • conservators die samen met het beheerteam het beheer van de natuurgebieden in goede banen leiden
 • voorzitters van de afdelingen van Natuurpunt
 • bestuurders van Natuurpunt Beheer vzw
 • professionele medewerkers

Voor alle vragen kan je terecht bij:

Patrimonium Natuurpunt
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
patrimonium@natuurpunt.be